BRAVO Titelbilder - 1980

Bild 24 / 51
499849bce82ad0eb3263f10c613ddbaf

BRAVO 25/80, 12.06.1980 Thomas ("Thommy") Ohrner