Bild 6 / 53

BRAVO Titelbilder - 1966

3c6c42060c5659c9bcc164162989ac3c

BRAVO 06/66, 31.01.1966 Thomas Fritsch