BRAVO Titelbilder - 1964

BRAVO Titelbilder - 1964

Bild 44 / 53
39bb4d0c9c35719ef640dbd6ef52ab63

BRAVO 44/64, 27.10.1964 Manuela