BRAVO Titelbilder - 1964

Bild 26 / 53
6b343ba5bf802f4ebe30274903ef1470

BRAVO 26/64, 23.06.1964 Freddy Quinn