BRAVO Titelbilder - 1959

Bild 15 / 53
cda30e7483239d7e8c86e42b7e39a8ac

BRAVO 15/59, 07.04.1959 Romy Schneider