Bild 18 / 49

BRAVO Titelbilder - 1957

ade8b34fe46f4fb5c9b47d8a0f91e2bc

BRAVO 18/57, 03.05.1957 Horst Buchholz