BRAVO Titelbilder - 1970

Bild 50 / 53
2f5eb5366a0a6ad19ab3e0b3c7495c15

BRAVO 50/70, 07.12.1970 Ricky Shayne