Bild 42 / 53

BRAVO Titelbilder - 1959

c08cf33b1dc26fcd20cd75a45efbf036

BRAVO 42/59, 13.10.1959 Elvis Presley