BRAVO Titelbilder - 1959

Bild 42 / 53
c08cf33b1dc26fcd20cd75a45efbf036

BRAVO 42/59, 13.10.1959 Elvis Presley