BRAVO Titelbilder - 1959

Bild 31 / 53
3bba921be40927ab52bb84db931c4d61

BRAVO 31/59, 28.07.1959 Horst Buchholz