Bild 39 / 53

BRAVO Titelbilder - 1970

8c758f54936dbe5fbbdacc6079c27210

BRAVO 39/70, 21.09.1970 Ricky Shayne