BRAVO Titelbilder - 1962

Bild 20 / 53
2ab55281f4a0e86a239def5809edd80c

BRAVO 20/62, 15.05.1962 Horst Buchholz