Bild 20 / 33

BRAVO OTTO - 1968!

eca533db23cc1bf84f38071be2ec6289

TV-Star weiblich: Inge Meysel!